Home Over ons Drouwen Wandelen en fietsen Drouwenerzand Interessante links Prijzen Contact Foto's
Laatste update: januari 2018
B&B “Eszicht”

Drouwenerzand

Het Drouwenerzand, eigendom van Stichting "Het Drents 

Landschap", is een uniek stukje Drentse natuur met een bijzondere 

geschiedenis. Het bestaat uit bos, stuifzand en heidevelden, waarvan 

het grootste gedeelte begrazingsgebied is, het domein van een 

kudde Drentse Heideschapen. Sinds september 2009 is dit gebied 

benoemd tot "Aardkundig Monument", het eerste in Drenthe. 

Het Drouwenerzand is een stuifzandgebied in ruste. Er is een 

gemarkeerde wandelroute van 4,5 km, die bereikbaar is en gestart 

kan worden vanaf verschillende punten. Deze route loopt door het 

heide- en stuifzandgebied en door het bos. Binnen het 

begrazingsgebied is het meewandelen van honden niet toegestaan, 

ook niet aangelijnd.

Er zijn hier in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk pogingen ondernomen om het stuivende zand te beteugelen.  Pas omstreeks 1915 lukte dit, vooral door aanplant van Grove Den. De bebossing werd vooral gefinancierd door de  "Kwartguldenvereniging". Het doel van deze vereniging was het bijeenbrengen van geld ten behoeve van het  realiseren van heideontginningen. Werkverschaffing ter bestrijding van armoede was hierbij een belangrijke drijfveer.  Iedereen die minimaal een kwartje bijdroeg werd ingeschreven als lid.  Een grote stuifzandheuvel die tegenwoordig ingesloten in het bos ligt,  heet daarom nog altijd de Kwartjesberg. Sinds 1974 is dit gebied in handen van Stichting "Het Drents Landschap",  die op de heide enkele bosaanplantingen verwijderde om de openheid  terug te brengen. Sinds 1981 lopen er weer heideschapen in het gebied.  Karakteristieke broedvogels hier zijn de Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,  Roodborsttapuit en Groene specht. Het terrein bevat één van de grootste  populaties heidevlinders, maar ook de zeldzame kommavlinders  gebruiken de taaie stuifzandgrassen Buntgras en Schapengras als  voedselplant voor hun rupsen. Ook groeien er veel jeneverbesstruiken.  Bron: Handboek Stichting Het Drents Landschap
Drouwenerzand